• 30640
 • 30641
 • 30642
 • 30643
 • 30644
 • 30645
 • 30646
 • 30640
 • 30641
 • 30642
 • 30643
 • 30644
 • 30645
 • 30646

3064

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã: CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng