• 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace-Khá mới0
  • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace-Khá mới0

0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace-Khá mới

1,350,000 

Số lượng: 0
  • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
  • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng