• 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng0
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng1
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng2
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng3
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng4
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng5
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng6
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng7
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng8
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng9
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng10
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng11
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng12
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng13
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng0
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng1
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng2
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng3
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng4
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng5
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng6
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng7
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng8
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng9
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng10
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng11
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng12
 • 7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng13

7505-Size 38nam/37nữ (24cm)-NIKE Team Hustle sneakers-Giầy nữ/nam-Đã sử dụng

1,289,000 

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://authentic-shoes.com/products/giay-nike-team-hustle-d-8-black-881941-001

 

https://www.amazon.in/Nike-Mens-Hustle-Basketball-Shoes/dp/B0C6YSVL16

 

https://www.goat.com/sneakers/team-hustle-d-8-gs-881941-001

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng