• 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag0
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag1
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag2
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag3
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag4
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag5
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag6
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag7
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag8
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag9
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag10
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag11
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag12
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag13
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag14
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag15
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag16
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag0
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag1
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag2
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag3
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag4
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag5
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag6
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag7
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag8
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag9
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag10
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag11
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag12
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag13
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag14
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag15
 • 6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag16

6520-Túi xách tay/đeo vai-CHARLES JOURDAN cloth tote bag

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng