• 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses0
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses1
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses2
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses3
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses4
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses5
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses6
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses7
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses8
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses9
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses10
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses11
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses12
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses13
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses14
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses15
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses16
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses17
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses18
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses19
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses0
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses1
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses2
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses3
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses4
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses5
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses6
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses7
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses8
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses9
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses10
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses11
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses12
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses13
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses14
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses15
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses16
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses17
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses18
 • 5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses19

5878-Kính mát nữ/nam (new)-ZERO RH+ RH63402 sunglasses

1,672,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Sản phẩm mới, chưa sử dụng, không có nhược điểm, kính thể thao cao cấp

Giá sản phẩm mới tham khảo ~ 25.000 – 30.000 yên ~ 5.000.000 – 6.000.000đ

 

 

Reference links:

https://www.az-s.jp/products/detail.php?product_id=3515

 

https://search.kakaku.com/zerorh%20%83T%83%93%83O%83%89%83X/?sort=pricet

 

https://item.rakuten.co.jp/mys/rh618sjxscv/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng