• 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame0
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame1
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame2
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame3
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame4
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame5
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame6
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame7
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame8
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame9
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame10
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame11
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame12
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame13
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame14
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame15
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame16
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame17
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame0
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame1
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame2
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame3
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame4
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame5
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame6
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame7
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame8
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame9
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame10
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame11
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame12
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame13
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame14
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame15
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame16
 • 5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame17

5764-Gọng kính nữ (new)-FENDI FE 8018 rimless eyeglasses frame

2,720,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

https://www.eyeglasses.com/eyeglasses/fendi-men-ff-m-0063

 

https://www.go-optic.com/fendi-men-ff-m-0051-eyeglasses-ffm0051/p/273607

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng