• 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear0
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear1
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear2
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear3
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear4
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear5
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear6
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear7
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear8
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear9
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear10
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear11
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear12
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear13
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear14
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear15
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear16
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear17
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear0
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear1
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear2
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear3
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear4
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear5
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear6
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear7
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear8
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear9
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear10
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear11
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear12
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear13
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear14
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear15
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear16
 • 5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear17

5661-Kính trong nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 30 8652 eyewear

2,810,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Giá gọng kính mới tham khảo ~ 50.000 yên ~ 11.000.000đ

 

Reference links:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aihikino/30-8652c1.html

 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aihikino/33-6695c1.html?sc_e=afvc_shp_2327384

 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aihikino/33-6696c2.html?sc_e=afvc_shp_2327384

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng