• 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses0
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses1
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses2
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses3
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses4
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses5
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses6
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses7
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses8
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses9
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses10
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses11
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses12
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses13
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses14
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses15
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses16
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses0
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses1
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses2
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses3
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses4
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses5
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses6
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses7
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses8
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses9
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses10
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses11
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses12
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses13
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses14
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses15
 • 5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses16

5642-Kính mát nữ (used)-YVES SAINT LAURENT 31-9602 sunglasses

2,746,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

 

 

Reference links:

 

https://brandear.jp/kakosatei/shouhin/34691610

 

https://www.vintageframescompany.com/products/yves-saint-laurent-31-211

 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aihikino/33-6695c1.html

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng