• 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag0
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag1
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag2
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag3
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag4
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag5
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag6
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag7
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag8
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag9
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag0
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag1
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag2
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag3
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag4
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag5
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag6
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag7
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag8
 • 4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag9

4462-Túi đeo chéo-BCBGMAXAZRIA small crossbody bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng