• 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag0
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag1
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag2
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag3
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag4
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag5
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag6
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag7
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag0
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag1
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag2
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag3
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag4
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag5
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag6
 • 4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag7

4435-Túi xách tay-CHARLES JORDAN cloth tote bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng