• 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag0
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag1
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag2
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag3
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag4
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag5
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag6
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag7
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag0
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag1
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag2
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag3
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag4
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag5
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag6
 • 4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag7

4391-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA synthetic leather satchel bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng