• 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag0
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag1
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag2
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag3
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag4
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag5
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag6
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag7
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag8
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag9
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag10
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag0
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag1
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag2
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag3
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag4
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag5
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag6
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag7
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag8
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag9
 • 4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag10

4387-Túi xách tay/đeo chéo-ZARA BASIC synthetic leather tote bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng