• 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag0
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag1
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag2
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag3
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag4
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag5
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag6
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag7
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag8
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag9
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag0
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag1
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag2
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag3
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag4
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag5
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag6
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag7
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag8
 • 4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag9

4386-Túi xách tay/đeo vai-A.I.P (American in Paris) leather satchel bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

https://www.grailed.com/listings/12614880-america-x-bag-x-japanese-brand-a-i-p-american-in-paris-leather-casual-sling-bag

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã: CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng