• 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag0
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag1
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag2
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag3
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag4
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag5
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag6
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag7
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag8
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag0
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag1
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag2
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag3
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag4
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag5
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag6
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag7
 • 4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag8

4209-Túi xách tay-TAKANO Japan leather tote bag

2.550.000 

(26% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

https://global.takano-kamakura.com/products/a00111

 

https://global.takano-kamakura.com/products/e06106

Số lượng: 1
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/