• 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag0
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag1
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag2
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag3
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag4
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag5
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag6
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag7
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag8
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag9
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag10
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag11
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag0
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag1
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag2
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag3
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag4
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag5
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag6
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag7
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag8
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag9
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag10
 • 4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag11

4121-Túi xách tay/đeo chéo-CHARLES JOURDAN handbag/shoulder bag

4,131,000 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng