• 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag0
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag1
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag2
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag3
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag4
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag5
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag6
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag7
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag8
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag9
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag10
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag11
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag12
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag0
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag1
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag2
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag3
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag4
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag5
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag6
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag7
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag8
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag9
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag10
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag11
 • 4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag12

4104-Túi đeo chéo-KATE SPADE Saturday crossbody bag

2.790.000 

(24% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

https://angola.desertcart.com/products/7566020-kate-spade-saturday-f-y-i-square-bag-converitble-leather-crossbody-cerulean-blue

Số lượng: 1
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/