• 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới0
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới1
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới2
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới3
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới4
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới5
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới6
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới7
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới8
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới9
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới10
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới11
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới12
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới13
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới0
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới1
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới2
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới3
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới4
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới5
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới6
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới7
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới8
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới9
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới10
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới11
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới12
 • 3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới13

3990-Size 37(24cm)-ASICS Sport shoes-Giầy nữ- Đã sử dụng-khá mới

1,189,000 

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.amazon.co.jp/-/en/Asics-Walking-GEL-MOOGEE762-Womens-Shoes/dp/B076ZFN77B

 

https://www.yodobashi.com/product/100000001004118017/

 

https://www.yodobashi.com/product/100000001004117999/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng