• 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng0
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng1
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng2
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng3
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng4
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng5
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng6
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng7
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng8
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng9
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng10
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng11
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng12
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng0
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng1
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng2
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng3
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng4
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng5
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng6
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng7
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng8
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng9
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng10
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng11
 • 3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng12

3964-Size L (24.5-25cm)-NUOVO Collection by Hawkins loafers-Giầy nữ-Chưa sử dụng

545,000 

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.jrhakatacity.com/shop/abcmart_est/blog/00040409.php

 

https://item.fril.jp/2c07bb6efdcab382cd9d7589c80a6b0f

 

https://item.fril.jp/78e4597d40599060de485d85ea616633

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng