• 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11

3945-Size 36.5 (23.5cm)-RIZ RAFFINEE Japan slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng

1,095,000 

Thông tin về giá và chi tiết sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://www.locondo.jp/shop/commodity/SMEJ0083D/R03777BW02097/

 

https://fas-bee.com/items/locondo/smej0083d/r03777bw01387?locale=en

 

https://www.amazon.com.au/Riz-raffinee-%E3%83%AA%E3%82%BA-%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8D-RRLF23229/dp/B09RBHZV6W

 

https://ec.line.me/fashion_goods/ladies_shoes/product/4207907022/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng