• 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12

3928-Size 36 (23cm)-VINGT-TROIS Arrondissements slingback pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng

379,000 

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://item.fril.jp/012410050206b0025204351d912d9101

 

https://item.fril.jp/79c28df8227701d93cac5704468fd8b4?_gl=1*1xkxmi5*_gcl_au*ODI1MzkwMTY1LjE2OTQ1OTI3MzQ.*_ga*YW1wLS1RZFBBX1RLRjhVYXprSURhRlZiZHc.*_ga_7KV9PBS698*MTY5ODU0ODEyOS42Mi4xLjE2OTg1NTAwNzYuOS4wLjA.

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng