• 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng14
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng14

3927-Size 34.5 (21.5/22cm)-YVES SAINT LAURENT leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng

689,000 

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://shopmodig.com/collections/shoes?page=2

 

https://www.ebay.com/itm/256020176332

 

https://www.ebay.com/itm/165731631167

 

https://poshmark.com/listing/Yves-Saint-Lauren-Yellow-Woven-Ivory-Heels-Shoes-5ff40f6f8d9be9de2c815bcf

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng