• 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng14
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng0
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng1
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng2
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng3
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng4
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng5
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng6
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng7
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng8
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng9
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng10
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng11
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng12
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng13
 • 3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng14

3926-Size 35.5 (22.5cm)-YOSHINOYA Ginza Japan leather pumps-Giầy nữ-Đã sử dụng

879,000 

Thương hiệu: 

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.
 •  

 

Reference links:

https://poshmark.com/listing/Size75-Yoshinoya-Ginza-Tokyo-beautiful-heels-5bc4cbc145c8b3ffba4893dc

 

https://item.rakuten.co.jp/branddepot/t21542s/

 

https://www.2ndstreet.jp/goods/detail/goodsId/2336371804250/shopsId/31155

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng