• 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag0
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag1
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag2
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag3
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag4
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag5
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag6
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag7
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag8
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag9
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag0
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag1
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag2
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag3
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag4
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag5
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag6
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag7
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag8
 • 3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag9

3800-Túi xách tay/đeo vai-GIVENCHY baguettes bag

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng