• 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame0
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame1
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame2
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame3
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame4
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame5
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame6
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame7
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame8
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame9
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame10
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame11
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame12
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame13
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame14
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame15
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame16
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame0
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame1
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame2
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame3
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame4
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame5
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame6
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame7
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame8
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame9
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame10
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame11
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame12
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame13
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame14
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame15
 • 3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame16

3473-Gọng kính nữ-Silhouette SPX M637 C5504 eyeglasses frame

1,512,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

 

Reference links:

http://www.silhouette-international.com/silhouette/home/index.de.php

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng

 

Thương hiệu  Silhouette
Mã SP  SPX M637 /21 C5504
Chiều rộng mắt kính (mm)  60
Chiều rộng cầu kính (mm)  11
Chiều dài gọng (mm)  135
Khối lượng gọng + mắt kính (g)  32
Sản xuất tại Made in Austria