• 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag0
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag1
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag2
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag3
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag4
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag5
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag6
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag7
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag8
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag9
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag10
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag11
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag12
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag13
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag0
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag1
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag2
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag3
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag4
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag5
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag6
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag7
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag8
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag9
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag10
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag11
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag12
 • 2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag13

2552-Túi xách tay-Furla green patent leather handbag

765,000 

(10% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. Quý khách có thể chuyển qua sản phẩm khác để có đầy đủ thông tin chi tiết sản phẩm hơn.

 

Reference links:

https://www.luxurybags.eu/handbags/31312-furla-divide-it-black-patent-leather

 

https://www.vestiairecollective.com/women-bags/handbags/furla/black-patent-leather-furla-handbag-17184411.shtml

 

https://www.vestiairecollective.com/women-bags/handbags/furla/black-patent-leather-furla-handbag-14715727.shtml

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng