• 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag0
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag1
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag2
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag3
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag4
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag5
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag6
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag7
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag8
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag9
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag0
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag1
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag2
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag3
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag4
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag5
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag6
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag7
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag8
 • 2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag9

2537-Túi xách tay-Floral glass beaded tote bag

621,000 

(10% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. Quý khách có thể chuyển qua sản phẩm khác để có đầy đủ thông tin chi tiết sản phẩm hơn.

 

Reference links:

https://poshmark.com/listing/Floral-ERMO-Hand-Purse-5b2c4c40c9bf509e8aba0e64?fbclid=IwAR1Pv60yZLdYQwrDgLiBWdMFVlQqK4LSG7W3Mw83_cE4nsRbImxvKuGoD4Q

 

https://www.ebay.com/itm/113845145789?_ul=IL&fbclid=IwAR09abuLkGXIRCkWLpVCmbVb4313xYsISg0p8Cpy-5qOEsCfWRJWIky3Vlg

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK10 vào ô mã giảm giá để được giảm 10% giá trị đơn hàng