• 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag0
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag1
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag2
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag3
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag4
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag5
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag6
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag7
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag8
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag9
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag10
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag11
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag0
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag1
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag2
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag3
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag4
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag5
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag6
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag7
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag8
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag9
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag10
 • 2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag11

2534-Túi đeo chéo/đeo vai-Gianni Fumagalli crossbody bag

521,000 

(10% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. Quý khách có thể chuyển qua sản phẩm khác để có đầy đủ thông tin chi tiết sản phẩm hơn.

 

Reference links:

https://poshmark.com/listing/GIANNI-FUMAGALLI-WOMEN-HANDBAG-60050519c936af8250811feb

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng