• 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag0
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag1
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag2
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag3
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag4
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag5
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag6
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag7
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag8
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag9
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag10
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag11
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag12
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag0
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag1
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag2
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag3
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag4
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag5
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag6
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag7
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag8
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag9
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag10
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag11
 • 2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag12

2532-Túi đeo chéo/đeo vai-Mario Valentino vintage crossboby bag

716,000 

(10% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. Quý khách có thể chuyển qua sản phẩm khác để có đầy đủ thông tin chi tiết sản phẩm hơn.

 

Reference links:

https://www.tradesy.com/i/mario-valentino-vintage-medium-brown-coated-canvas-clutch/27393192/

 

https://www.tradesy.com/i/mario-valentino-flap-174mv53-brown-coated-canvas-cross-body-bag/29071877/

 

https://poshmark.com/listing/Vintage-MARIO-VALENTINO-Monogram-Crossbody-60e0eda28ae37c7eb1fcf70c

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng