• 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses0
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses1
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses2
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses3
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses4
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses5
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses6
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses7
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses8
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses9
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses10
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses11
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses12
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses13
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses14
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses0
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses1
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses2
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses3
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses4
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses5
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses6
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses7
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses8
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses9
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses10
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses11
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses12
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses13
 • 5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses14

5869-Kính mát nam (new)-ADNIS 0325 sunglasses

680,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Sản phẩm mới, chưa sử dụng, không có nhược điểm

Giá niêm yết tham khảo ~ 8.500 yên ~ 1.700.000đ

 

Reference links:

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng