• 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame0
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame1
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame2
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame3
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame4
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame5
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame6
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame7
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame8
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame9
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame10
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame11
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame12
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame13
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame14
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame15
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame16
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame17
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame18
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame19
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame20
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame21
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame22
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame23
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame24
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame0
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame1
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame2
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame3
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame4
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame5
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame6
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame7
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame8
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame9
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame10
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame11
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame12
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame13
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame14
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame15
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame16
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame17
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame18
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame19
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame20
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame21
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame22
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame23
 • 5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame24

5861-Gọng kính nữ (used)-J STYLE Spring 505 eyeglasses frame

1,240,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Giá gọng mới tham khảo ~ 26.000 yên ~ 5.200.000đ

 

Reference links:

https://www.paris-miki.co.jp/products/glasses/detail/1573505.html#15735052

 

https://www.atpress.ne.jp/news/144304

 

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng