• 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame0
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame1
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame2
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame3
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame4
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame5
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame6
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame7
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame8
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame9
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame10
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame11
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame12
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame13
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame14
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame15
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame16
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame17
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame18
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame19
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame20
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame21
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame22
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame23
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame0
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame1
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame2
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame3
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame4
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame5
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame6
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame7
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame8
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame9
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame10
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame11
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame12
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame13
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame14
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame15
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame16
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame17
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame18
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame19
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame20
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame21
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame22
 • 5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame23

5842-Gọng kính nữ (used)-RODENSTOCK MAYA eyeglasses frame

1,672,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

 

Reference links:

https://item.rakuten.co.jp/theclockworker/a4945/

 

http://www.nagaimegane.co.jp/htm/rodenstock8.html

 

https://www.ebina-megane.com/?p=16263

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng