• 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame0
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame1
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame2
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame3
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame4
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame5
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame6
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame7
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame8
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame9
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame10
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame11
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame12
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame13
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame14
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame15
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame16
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame17
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame18
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame19
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame0
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame1
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame2
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame3
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame4
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame5
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame6
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame7
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame8
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame9
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame10
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame11
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame12
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame13
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame14
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame15
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame16
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame17
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame18
 • 5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame19

5820-Gọng kính nữ/nam-New-TARTE Tar 4020 eyeglasses frame

600,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

Detailed information

 

Reference links:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tataramegane/tar-4020-4.html

 

https://bmsonline.jp/item/1010/1639_TAR4020_54_2/

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng