• 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame0
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame1
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame2
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame3
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame4
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame5
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame6
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame7
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame8
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame9
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame10
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame11
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame12
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame13
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame14
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame15
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame16
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame17
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame18
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame19
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame0
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame1
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame2
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame3
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame4
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame5
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame6
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame7
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame8
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame9
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame10
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame11
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame12
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame13
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame14
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame15
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame16
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame17
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame18
 • 5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame19

5804-Gọng kính nam/nữ-KENZINTON Celluloid frame 358 eyeglasses frame

1,192,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp (không bao gồm mắt kính mẫu)

 

Reference links:

https://www.ebina-megane.com/?p=76805

 

http://www.megane-hayashi.com/gucci8.htm

 

https://www.become.co.jp/health/pid/2355664025/

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng