• 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame0
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame1
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame2
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame3
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame4
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame5
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame6
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame7
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame8
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame9
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame10
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame11
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame12
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame13
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame14
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame15
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame16
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame17
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame18
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame19
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame20
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame21
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame0
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame1
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame2
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame3
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame4
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame5
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame6
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame7
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame8
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame9
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame10
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame11
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame12
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame13
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame14
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame15
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame16
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame17
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame18
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame19
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame20
 • 5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame21

5778-Gọng kính nữ/nam (new)-LANCETTI LC 7002 eyeglasses frame

2,280,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

https://www.aijapan.jp/html/page1.html?path=LANCETTI%EF%BC%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%EF%BC%89

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng