• 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame0
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame1
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame2
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame3
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame4
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame5
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame6
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame7
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame8
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame9
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame10
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame11
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame12
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame13
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame14
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame15
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame16
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame17
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame18
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame19
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame0
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame1
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame2
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame3
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame4
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame5
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame6
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame7
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame8
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame9
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame10
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame11
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame12
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame13
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame14
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame15
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame16
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame17
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame18
 • 5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame19

5753-Gọng kính nữ (new)-YVES SAINT LAURENT 30-6631 eyeglasses frame

3.090.000 

(16% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp (không kèm mắt nhựa mẫu)

 

Reference links:

Số lượng: 1
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/