• 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame0
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame1
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame2
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame3
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame4
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame5
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame6
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame7
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame8
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame9
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame10
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame11
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame12
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame13
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame14
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame15
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame16
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame17
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame18
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame19
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame0
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame1
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame2
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame3
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame4
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame5
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame6
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame7
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame8
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame9
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame10
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame11
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame12
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame13
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame14
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame15
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame16
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame17
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame18
 • 5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame19

5750-Gọng kính nữ-HOYA G20127 eyeglasses frame

2.050.000 

(30% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp (không có mắt nhựa mẫu)

 

Reference links:

Số lượng: 1
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/