• 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame0
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame1
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame2
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame3
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame4
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame5
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame6
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame7
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame8
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame9
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame10
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame11
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame12
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame13
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame14
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame15
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame16
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame17
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame18
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame0
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame1
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame2
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame3
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame4
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame5
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame6
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame7
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame8
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame9
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame10
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame11
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame12
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame13
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame14
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame15
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame16
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame17
 • 5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame18

5749-Gọng kính nữ (new)-BALENCIAGA B5 9656 eyeglasses frame

3,300,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp

 

Reference links:

https://www.elegance.tokyo.jp/ba/bb0035o.html

 

https://www.ebina-megane.com/?p=42510

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng