• 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame0
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame1
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame2
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame3
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame4
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame5
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame6
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame7
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame8
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame9
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame10
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame11
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame12
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame13
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame14
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame15
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame16
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame17
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame18
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame19
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame20
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame21
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame22
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame23
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame0
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame1
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame2
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame3
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame4
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame5
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame6
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame7
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame8
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame9
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame10
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame11
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame12
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame13
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame14
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame15
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame16
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame17
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame18
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame19
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame20
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame21
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame22
 • 5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame23

5744-Gọng kính nữ (new)-GIANNI VALENTINO GV 254 eyeglasses frame

2,312,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp luxury

 

Reference links:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aihikino/gv10199963a.html?sc_e=afvc_shp_2327384

 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aihikino/gv207.html?sc_e=afvc_shp_2327384

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng