• 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses0
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses1
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses2
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses3
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses4
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses5
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses6
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses7
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses8
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses9
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses10
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses11
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses12
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses13
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses14
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses15
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses16
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses17
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses0
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses1
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses2
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses3
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses4
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses5
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses6
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses7
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses8
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses9
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses10
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses11
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses12
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses13
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses14
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses15
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses16
 • 5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses17

5689-Kính mát nữ (new)-SILHOUETTE M3067/20 C5045 sunglasses

1,960,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Kính mới – chưa sử dụng – series hiếm gặp.

Giá sản phẩm tương tự (cũ hơn) tham khảo ~ 2.300.000đ

 

Reference link:

https://www.etsy.com/listing/1109687933/silhouette-vintage-women-sunglasses

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng