• 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses0
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses1
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses2
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses3
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses4
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses5
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses6
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses7
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses8
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses9
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses10
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses11
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses12
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses13
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses14
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses15
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses16
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses0
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses1
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses2
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses3
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses4
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses5
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses6
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses7
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses8
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses9
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses10
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses11
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses12
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses13
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses14
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses15
 • 5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses16

5688-Kính mát nữ-SILHOUETTE SPX M633 C5553 smoke sunglasses

2.150.000 

(16% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Kính mới – chưa sử dụng – series hiếm gặp.

Giá sản phẩm tương tự tham khảo ~ 3.600.000đ

 

Reference links:

https://www.peepeyewear.co.uk/sunglasses-archive/silhouette-m-1145/c-5553/periwinkle

 

https://www.etsy.com/listing/1160584107/silhouette-m-1712-20-c-5553-vintage-80s?epik=dj0yJnU9T2d3VkhyakNrQW53M2hTMUZBXzByaG13eTVoeERQOVMmcD0wJm49bGVhMm1GQUhhVXAzMGFXZUJQaGVJdyZ0PUFBQUFBR0sxTzcw

Số lượng: 1
Thanh toán