• 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear0
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear1
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear2
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear3
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear4
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear5
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear6
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear7
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear8
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear9
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear10
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear11
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear12
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear13
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear14
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear15
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear16
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear17
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear18
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear19
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear20
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear0
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear1
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear2
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear3
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear4
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear5
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear6
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear7
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear8
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear9
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear10
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear11
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear12
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear13
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear14
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear15
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear16
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear17
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear18
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear19
 • 5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear20

5662-Kính mát nữ (used)-METZLER 3097 748 Germany eyewear

3.490.000 

(17% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

 

Reference links:

https://www.ratticollector.com/products/metzler-6600-bhb

 

https://www.ebay.com/itm/183949830525

 

https://www.etsy.com/listing/730755255/70s-metzler-dropped-temple-eyewear

Số lượng: 1
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/