• 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses0
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses1
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses2
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses3
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses4
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses5
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses6
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses7
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses8
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses9
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses10
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses11
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses12
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses13
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses14
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses15
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses16
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses17
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses18
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses19
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses20
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses0
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses1
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses2
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses3
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses4
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses5
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses6
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses7
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses8
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses9
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses10
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses11
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses12
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses13
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses14
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses15
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses16
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses17
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses18
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses19
 • 5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses20

5660-Kính mát nữ (used)-GUCCI GG 2617 gold plated sunglasses

2,950,000 

(21% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

 

Reference links:

https://poshmark.com/listing/Vintage-Gucci-silver-frame-sunglasses-5c8732386a0bb7bd07ad5e5d

 

https://www.ebay.com/itm/265388478863

https://www.ebay.com/itm/224910644821

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã: CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng