• 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses0
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses1
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses2
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses3
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses4
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses5
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses6
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses7
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses8
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses9
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses10
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses11
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses12
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses13
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses14
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses15
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses16
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses17
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses18
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses19
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses20
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses21
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses0
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses1
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses2
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses3
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses4
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses5
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses6
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses7
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses8
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses9
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses10
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses11
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses12
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses13
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses14
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses15
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses16
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses17
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses18
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses19
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses20
 • 5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses21

5640-Kính mát nữ/nam (used)-RAYBAN WAYFARER RB2140A sunglasses

3,611,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

Mới – chưa sử dụng – đầy đủ hộp, thẻ chính hãng.

 

Reference links:

https://raybanvietnam.vn/p/kinh-ray-ban-wayfarer-classic-original-rb2140f-90158-polarized/

 

https://raybanvietnam.vn/p/kinh-ray-ban-wayfarer-rb2140-1160/

 

https://eyewearstore.vn/rayban-original-wayfarer-distressed-sray-2140f118552it.html

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng