• 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses0
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses1
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses2
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses3
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses4
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses5
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses6
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses7
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses8
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses9
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses10
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses11
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses12
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses13
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses14
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses15
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses16
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses17
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses18
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses0
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses1
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses2
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses3
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses4
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses5
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses6
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses7
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses8
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses9
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses10
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses11
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses12
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses13
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses14
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses15
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses16
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses17
 • 5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses18

5636-Kính mát nữ-AMOR France vintage sunglasses

600,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới.

 

Reference links:

https://www.ebay.es/itm/173589962686

 

https://www.etsy.com/dk-en/listing/930838818/1960s-french-amor-eyeglasses-true-boho

 

https://www.ratticollector.com/products/amor-2059-s3

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng