• 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame0
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame1
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame2
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame3
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame4
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame5
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame6
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame7
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame8
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame9
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame10
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame11
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame12
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame13
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame14
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame15
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame16
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame17
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame18
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame19
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame20
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame21
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame22
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame0
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame1
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame2
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame3
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame4
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame5
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame6
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame7
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame8
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame9
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame10
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame11
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame12
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame13
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame14
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame15
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame16
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame17
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame18
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame19
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame20
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame21
 • 5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame22

5596-Gọng kính nam/nữ (new)-YOHJI YAMAMOTO 51 7105 half rim eyeglasses frame

3,784,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Số lượng trong kho: 02 chiếc

Giá sản phẩm tương tự tham khảo ~ $300 – $500

 

Reference links:

https://www.vintageframescompany.com/products/yohji-yamamoto-51-7105-1-gp

 

https://www.theoldglassesshop.co.uk/wonderful-gold-plated-yamamoto-7105-oval-half-rim-designer-eyewear/

 

https://www.ebay.com/itm/yohji-yamamoto-Vintage-Half-Rim-Round-Eyeglasses-Frames-51-7105-BLUE-46-20-/254537049137?_ul=IN

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng