• 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame0
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame1
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame2
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame3
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame4
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame5
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame6
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame7
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame8
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame9
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame10
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame11
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame12
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame13
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame14
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame15
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame16
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame17
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame18
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame0
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame1
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame2
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame3
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame4
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame5
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame6
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame7
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame8
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame9
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame10
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame11
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame12
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame13
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame14
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame15
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame16
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame17
 • 5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame18

5572-Gọng kính nữ (new)-PROGRESS 6803 half rim eyeglasses frame

2.150.000 

(25% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

https://progressjapan.co.jp/#business

Số lượng: 1
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/