• 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame0
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame1
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame2
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame3
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame4
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame5
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame6
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame7
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame8
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame9
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame10
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame11
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame12
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame13
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame14
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame15
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame16
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame17
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame18
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame19
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame20
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame21
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame0
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame1
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame2
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame3
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame4
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame5
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame6
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame7
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame8
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame9
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame10
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame11
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame12
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame13
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame14
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame15
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame16
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame17
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame18
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame19
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame20
 • 5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame21

5557-Gọng kính nữ (new)-HIROKO KOSHINO HK 5056 half rim eyeglasses frame

2.850.000 

(21% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

 

Reference links:

https://www.ohmyglasses.jp/brands/hiroko-koshino/frame/hiroko-koshino-hk1136-2-50

Số lượng: 1
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/