• 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame0
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame1
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame2
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame3
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame4
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame5
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame6
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame7
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame8
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame9
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame10
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame11
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame12
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame13
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame14
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame15
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame16
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame17
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame18
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame19
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame20
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame21
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame22
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame0
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame1
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame2
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame3
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame4
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame5
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame6
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame7
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame8
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame9
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame10
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame11
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame12
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame13
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame14
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame15
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame16
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame17
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame18
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame19
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame20
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame21
 • 5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame22

5554-Gọng kính nữ/nam (new)-SEED PLUSMIX PX13263 eyeglasses frame

2,100,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

https://soga-net.com/plusmix/px13263.html

 

https://item.rakuten.co.jp/glasspapa/plusmix13283133/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng