• 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame0
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame1
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame2
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame3
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame4
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame5
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame6
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame7
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame8
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame9
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame10
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame11
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame12
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame13
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame14
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame15
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame16
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame17
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame18
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame19
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame20
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame0
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame1
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame2
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame3
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame4
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame5
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame6
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame7
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame8
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame9
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame10
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame11
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame12
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame13
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame14
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame15
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame16
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame17
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame18
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame19
 • 5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame20

5545-Gọng kính nữ/nam (new)-DUN 2001 half rim eyeglasses frame

3,544,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Giá gọng tương tự tham khảo ~ 35.000 yên ~ 7.000.000đ

 

Reference links:

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000008150/

 

https://www.ohmyglasses.jp/brands/dun/frame/dun-dun2102-7

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng