• 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame0
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame1
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame2
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame3
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame4
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame5
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame6
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame7
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame8
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame9
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame10
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame11
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame12
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame13
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame14
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame15
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame16
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame17
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame18
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame0
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame1
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame2
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame3
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame4
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame5
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame6
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame7
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame8
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame9
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame10
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame11
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame12
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame13
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame14
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame15
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame16
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame17
 • 5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame18

5542-Gọng kính nữ/nam (new)-NICOLE 13212 half rim eyeglasses frame

1,560,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

https://item.rakuten.co.jp/w-riv/nicole-13192-1/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_109_1_10000237

 

https://www.aijapan.jp/html/page1.html?q=NICOLE%20

 

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000011062/

 

https://www.ohmyglasses.jp/brands/nicole/frame/nicole-13222-3-50-1

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng